O soutěži

Soutěžní létání

Ač to zní neuvěřitelně, dokonce i s horkovzdušným balónem se dá závodit. Ballooning se provozuje na světové úrovni. Nadnárodní závody jsou uskutečněny pod záštitou mezinárodní organizace FAI – světové letecké federace, která sdružuje kolem 10 000 pilotů ze čtyřiceti zemí světa. Pro sto nejlepších se každý sudý rok organizuje mistrovství světa. Balóny soutěží ve třech desítkách různých disciplín daných pravidly, většinou se jedná o lety na vzdálenost nebo na cíl. Nejlepší piloti po hodinovém letu z povinné vzdálenosti několika kilometrů naletí na cíl s balónem „unášeným větrem“ s centimetrovou přesností. Základním principem, jak letět takový závod, je vyhledávání směru větru v různých výškových hladinách. To docílíme stoupáním, nebo klesáním.
Závodí se na jednotlivých soutěžích – např. národní mistrovství. Pokaždé jde o vícedenní akci, kdy se sjedou závodní teamy s balóny a společně soupeří. Před každým soutěžním letem se koná tzv. brífink, kde vedení předkládá meteorologické podmínky a ředitel soutěže vyhlašuje disciplíny. Rovněž piloti dostávají GPS logger, který je zapečetěn v koši, či připevněn na obalu. Logger zaznamenává trajektorii letu, uplynulý čas letu, funguje jako kontrolní zařízení pro komisi. Naletí-li pilot cíl, hází z koše tzv. marker (pruh látky s pytlíkem písku na konci), kterým se snaží zasáhnout cíl. Tím bývá plátěný kříž, umístěný v poli. Ten, kdo se trefí nejblíže středu, vyhrává. Vzdálenosti markerů měří rozhodčí.

PODMÍNKY VSTUPU DO SOUTĚŽE:

Minimální počet nalítaných hodin 30hodin

Maximální počet balónů 50

Maximální objem balónu je 3000m3

Uzávěrka přihlášek je 15.8.2018

Disciplíny:

V oficiálních sportovních řádech pro soutěže volných balónů je definováno dnes celkem 18 základních podob soutěžních disciplin, které může ředitel soutěže různě modifikovat. Jsou to tyto disciplíny:

Pilotem zvolený cíl: Soutěžící se snaží odhodit marker co nejblíže cíle vybraného soutěžícím před letem

Rozhodčím určený cíl: Soutěžící se pokoušejí odhodit marker co nejblíže cíle určeného rozhodčím

Váhavý valčík: Soutěžící se pokoušejí odhodit marker co nejblíže k jednomu z několika určených cílů, většinou bývají tři. Cíle jsou určeny rozhodčím. Startovní místo si volí soutěžící sami.

Fly In: Let na cíl Soutěžící si sami zvolí místo startu a pokoušejí odhodit marker co nejblíže k určenému cíli nebo kříži.

Fly On: Pokračování v letu Soutěžící se pokouší odhodit marker co nejblíže k cíli vybranému a deklarovanému soutěžícím během letu.

Hon na Lišku: Soutěžící sledují nesoutěžní balón, tzv. „Lišku“ a pokouší se odhodit marker co nejblíže ke kříži vyloženému Liškou po jejím přistání, ve vzdálenosti ne více než 2 metry proti větru od koše Lišky na zemi.

Potopení lodi: Soutěžící letí k místu startu balónu „Liška“, sledují ho a pokouší se odhodit marker co nejblíže ke kříži vyloženému Liškou ve vzdálenosti ne více než 2 metry proti větru od koše Lišky po přistání.

Gordon – Bennetův memoriál: Soutěžící se pokouší odhodit marker ve stanovené(-ých) soutěžní(-ch) oblasti(-ech) co nejblíže k stanovenému cíli.

Crat: Soutěžící se pokoušejí odhodit marker do soutěžní oblasti co nejblíže ke stanovenému cíli. Soutěžní oblast(-i) má(-jí) omezenou dobu platnosti.

Nejrychlejší odhoz: Soutěžící se snaží odhodit marker v co nejkratší době do určené soutěžní(-ch) oblasti(-í).

Loket: Soutěžící se pokoušejí během jediného letu dosáhnout co největší změny směru letu, neboli pomocí 3 bodů určených během letu z vlastního letícího soutěžního balónu vytyčit co nejostřejší úhel změny směru letu. Jeho variantou je Úhel Soutěžící se pokouší dosáhnout co největší změny směru letu od stanoveného směru. Změna směru je úhel mezi stanoveným směrem a čárou letu „A – B“.

Klondike: Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B,C, definovaných shozem vlastních markerů za soutěžního letu.

Nejmenší vzdálenost: Soutěžící se pokouší po minimální (např. hodinové i delší) stanovené době letu odhodit marker co nejblíže společnému místu startu.

Nejkratší let: Soutěžící se pokouší odhodit marker co nejblíže společnému místu startu v hodnocené(-ých) oblasti(-ech).

Dvojitý odhoz s minimální vzdáleností: Soutěžící se pokouší odhodit dva markery ve dvou různých soutěžních prostorech tak, aby vzdálenost dopadů markerů byla co nejmenší

Nejdelší vzdálenost v čase: Soutěžící se snaží odhodit marker co nejdále od společného místa startu před vypršením maximální doby letu.

Největší vzdálenost: Soutěžící se pokouší odhodit marker v hodnocené(-ých) oblasti(-ech) co nejdále od místa startu.

Dvojitý odhoz s maximální vzdáleností: Soutěžící se pokouší odhodit dva markery v hodnocené(-ých) oblasti(-ech) co nejdále od sebe